Tietosuojaseloste

Päivitetty 30.5.2019

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien liikkeemme palveluita. Selosteessa kuvataan

 • miten käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja
 • minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaista
 • mihin tarkoituksiin voimme käyttää asiakkaiden henkilötietoja
 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja
 • tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen (evästeet)

Rekisteriselosteet

Rekisterinpitäjä
Pitsidiiva, y-tunnus 2699194-9
Aholanmäentie 144, 46750 Liikkala
p.040 218 8149
[email protected]

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Taina Ahola
Aholanmäentie 144, 46750 Liikkala
p.040 218 8149
[email protected]

Rekistereiden nimet

 • Pitsidiiva.fi verkkokaupan asiakasrekisteri
 • Pitsidiivan uutiskirjeen tilanneet

Rekistereiden käyttötarkoitus
Asikasrekisteriin kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Sähköpostilistalle liitytään lomakkeella pitsidiiva.fi-sivustolla tai tapahtumissa täyttämällä paperilapun. Henkilöltä kerätään etunimi ja sähköpostiosoite. Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä. Jokaisen sähköpostin lopussa on ”Unsubscribe”-/”Poistu listalta” -linkki. Pitsidiiva käyttää uutiskirjeiden hallintaan yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua.

Rekistereiden tietosisältö

 • Verkkokaupan asiakasrekisteri: Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.
 • Uutiskirjeen tilanneet: Nimi ja sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Pitsidiivan verkkokaupasta.

Välitämme verkkokaupan asiakasrekisterin tietoja seuraaville kolmansille osapuolille

 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on Posti
 • maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa Luotonmyöntäjälle
 • asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun Perintäyhtiölle
 • laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Uutiskirjeen rekisteri sijaitsee yhdysvaltalaisessa MailChimp-palvelussa.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot säilytetään webhotelli-palveluntarjoajan suojatussa tietokannassa. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään sekä teknisellä henkilöstöllä verkkosivustoon liittyvien tukitoimien yhteydessä. Kaikkia rekisterin käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivustolla vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Google Analytics

Sivusto kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin.